Skuteczna ochrona antywłamaniowa w Twoim domu

Włamania do domu są częste szczególnie w okresie letnim, ponieważ wiele osób wyjeżdża wtedy na urlop i pozostawia budynek bez opieki. Najnowsza technologia umożliwia zainstalowanie rozwiniętych systemów kontroli dostępu, które zagwarantują bezpieczeństwo Twojego dobytku.

Zadbaj o poczucie bezpieczeństwa montując systemy alarmowe

System alarmowy stanowi zespół urządzeń, który z założenia ma zapewniać bezpieczeństwo obszaru, czy budynku w którym jest zamontowany. Systemy alarmowe wyposażone są w pasywne czujniki podczerwieni, które reagują na ruch oraz w czujniki magnetyczne umieszczane na drzwiach i bramach. Jeżeli czujnik wykryje ruch lub próbę włamania uruchomi się alarm. Rozbrojenie systemu jest bardzo proste dla posiadacza kodu, który należy wpisać na klawiaturze.

System kontroli dostępu – możliwości

Systemem kontroli dostępu można objąć cały budynek lub tylko jego część w przypadku konieczności ochrony konkretnego pomieszczenia. Kontrola dostępu ma ułatwiać przedostanie się upoważnionych osób w chronione miejsca i uniemożliwić dostęp osobom nieupoważnionym. Działanie systemu regulowane jest przez specjalistyczne oprogramowanie, które nadaje i zmienia uprawnienia różnym osobom. 

W praktyce system kontroli dostępu stanowią takie urządzenia jak szyfrator, skaner, czytnik kart oraz urządzenia wyjściowe (zamki elektryczne, rygle elektromagnetyczne, szlabany, bramki). Identyfikacja użytkowników w systemie może być przeprowadzana na wiele sposobów w zależności od rodzaju zastosowanego urządzenia do kontroli. W przypadku wybrania szyfratora dostęp do strefy chronionej uzyskuje się po wprowadzeniu odpowiedniego kodu.

Zainstalowanie czytnika kart powoduje, że każdy, kto próbuje dostać się do określonej strefy musi przyłożyć kartę magnetyczną wyposażoną w odpowiedni kod kreskowy, magnetyczny, czipowy lub zbliżeniowy. Czytniki biometryczne, czyli inaczej skanery to urządzenia o wysokim stopniu bezpieczeństwa, ponieważ tu czynnikiem uprawniającym do wstępu jest niepodrabialny odcisk palca, czy siatkówka i tęczówka oka.

Możliwe jest zastosowanie wszystkich wymienionych rozwiązań na jednym obszarze, ale to wymaga odpowiedniej konfiguracji urządzeń i zastosowania dodatkowych technik do sterowania i zbierania danych z połączonego systemu. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala zwiększyć możliwości i zasięg działania systemu kontroli. Możliwe staje się nie tylko zabezpieczenie danej strefy ale również odcięcie drogi uciekinierowi czy współpraca z systemem sygnalizacji pożarowej, która jest wykorzystywana do otwierania drzwi w przypadku zagrożenia.