Ubezpieczenie domu w Krakowie a przegląd komina – co musisz wiedzieć?

Artykuł partnera.

Niedrożny komin stanowi spore zagrożenie. Nagromadzona w nim smoła i sadza mogą spowodować pożar, nietrudno też jest o wówczas o wybuch. Takie zdarzenia generują ogromne straty i nierzadko doprowadzają do tragedii, stąd obowiązkowe są przeglądy kominiarskie. Jak ta kwestia odnosi się do ubezpieczenia domu?

Polisa mieszkaniowa a odpowiedzialność za dom

Największą korzyścią płynącą z ubezpieczenia domu jest możliwość uzyskania odszkodowania za straty poniesione wskutek różnych zdarzeń losowych. W Krakowie nieruchomości mieszkalne są jednymi z najdroższych w Polsce – polisa to doskonały sposób na zabezpieczenie się przed rozmaitymi szkodami. Właściciel domu musi jednak pamiętać o tym, że: po pierwsze – odpowiedzialność za stan techniczny nieruchomości spoczywa na nim, a po drugie – otrzymanie świadczenia jest uzależnione od spełnienia wymogów określonych w umowie z ubezpieczycielem. Dotyczą one m.in. obowiązkowych przeglądów, wśród których znajduje się przegląd kominiarski. Agentka ubezpieczeniowa Iwona Jodłoś prowadząca w Krakowie biuro PZU przypomina, że brak zaświadczeń o aktualnych przeglądach na ogół powoduje odmowę wypłaty odszkodowania w sytuacji, gdy do powstania szkody przyczynił się np. niedrożny komin. Więcej informacji na ten temat można uzyskać pod numerem telefonu 578 094 027 lub wysyłając wiadomość na adres ijodlos@agentpzu.pl.

Zasady działania polisy – czyli Ogólne Warunki Ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia szczegółowo określają zasady działania ubezpieczenia domu. Kraków daje duży wybór w zakresie tego typu polis, niemniej OWU w każdej ofercie są skonstruowane inaczej. W dokumencie tym znajdują się m.in. informacje dotyczące przeglądów kominiarskich. Należy sprawdzić, jaką formę musi mieć potwierdzenie tego przeglądu. Czasami wystarczy paragon i rachunek ze stosowną adnotacją, a niekiedy wymagane jest zaświadczenie z dokładnym opisem czynności wykonanych przez kominiarza. Uwaga: wspomniane przeglądy muszą być przeprowadzone przez osobę, która posiada niezbędne uprawnienia. Czyszczenie komina na własną rękę może być czynnikiem, który spowoduje odrzucenie wniosku o odszkodowanie. Oczywiście towarzystwa ubezpieczeniowe do każdej sprawy podchodzą indywidualnie, niemniej bez stosownych potwierdzeń trudno jest dostać rekompensatę.

Przegląd kominiarski – o tym warto pamiętać!

Jeden przegląd kominiarski w ciągu roku to minimum dla domów jednorodzinnych. Przegląd nie kosztuje dużo – jest to wydatek rzędu średnio 100-150 zł. To niewiele w porównaniu z kosztami likwidacji ewentualnych szkód.