Sprzedaż mieszkania z kredytem – jak sprzedać mieszkanie z kredytem hipotecznym?

Kredyt hipoteczny to niezwykle obciążające zobowiązanie. Umowę z bankiem podpisuje się często nawet na trzydzieści lat. W tym czasie wiele może się zmienić w życiu kredytobiorcy i jego rodziny. Choroba, utrata pracy, wypadek, rozwód to zdarzenia, które muszą wpłynąć na ciągłość i regularność spłat. Bywa i tak, że najlepszym rozwiązaniem jest sprzedaż nieruchomości z  hipoteką.

Sprzedaż nieruchomości premium w Warszawie z hipoteką

Radykalna zmiana warunków życiowych i brak możliwości lub motywacji do spłaty hipoteki prowadzi do jednego – sprzedaż nieruchomości z hipoteką. Ponieważ tego rodzaju transakcja nie należy do rzadkości, większość banków posiadających kredyty hipoteczne oferuje również i taką opcję. Dzięki temu proces sprzedaży nieruchomości trwa zaledwie kilka tygodni a kredytobiorca odzyskuje swoje życie.

Proces sprzedaży nieruchomości obciążonej kredytem hipotecznym przebiega podobnie to zwykłej sprzedaży mieszkania. Różnica w transakcji polega na obowiązku spłaty obciążenia bankowi, który to obowiązek leży po stronie nowego nabywcy.

W transakcji biorą zatem udział trzy strony: 

  • osoba sprzedająca, kredytobiorca, zbywca nieruchomości, może ją sprzedać pod warunkiem, że spłaci pozostałą część kredytu bankowi,
  • osoba kupująca, nabywca, który ma do wyboru dwie opcje: kupuje nieruchomość obciążoną kredytem i spłaca pozostałą część obciążenia na wcześniej ustalonych warunkach, druga opcja zakłada przejęcie lokalu i jednorazową spłatę pozostałej część zadłużenia,
  • bank udzielający kredytu hipotecznego weryfikuje zdolność kredytową nabywcy, traktując go jak potencjalnego kredytobiorcę.

Sprzedaż nieruchomości premium w Warszawie jest w takich warunkach mocno sformalizowana. Cechy procesu sprzedaży zależą od stanu posiadania kupującego, czy dysponuje on gotówką czy też bank zażąda od niego dodatkowego zabezpieczenia kredytu na mieszkanie w Wilanowie.

Mieszkania w Wilanowie na kredyt

Transakcja sprzedaży nieruchomości premium w Warszawie z hipoteką przebiega bardzo sprawnie, pod warunkiem jednak, że wartość nowej transakcji jest wyższa niż wartość pozostałego do spłaty kredytu. Gdy bank wyrazi zgodę na sprzedaż, kupujący przelewa do banku kwotę równą wysokości kredytu, natomiast resztę uzgodnionej kwoty przelewa na konto sprzedającego. W umowie pierwszego kredytu mogą się znaleźć jeszcze inne warunki, które mogą zmienić kształt ugody z bankiem, np. wymóg dodatkowej kwoty do spłaty na rzecz banku za wcześniejszą spłatę kredytu w jego początkowej fazie.

Gdy nabywca również potrzebuje kredytu

Transakcja sprzedaży nieruchomości z hipoteką nie zawsze przebiega tak pomyślnie. Może się bowiem zdarzyć, że nabywca mieszkania w Wilanowie również będzie potrzebował kredytu. Nie może on jednak zostać zaciągnięty na tę samą nieruchomość, ponieważ dopóki poprzedni właściciel mieszkania nie spłaci długu hipotecznego, bank nie może usunąć wpisu o hipotece z księgi wieczystej. Natomiast dwie hipoteki nie mogą jednocześnie funkcjonować na tej samej nieruchomości, ponieważ wartość lokalu nie będzie w stanie zabezpieczyć obu kredytów.

W takim przypadku przebieg transakcji znacząco się wydłuża i wymaga więcej formalności, szczególnie wtedy, gdy nabywca i sprzedający korzystają z kredytu hipotecznego w różnych bankach, które muszą udzielić zgody na tego rodzaju transakcję. Obie strony transakcji muszą postarać się, by w akcie notarialnym notariusz umieścił zapis o toku transakcji. 

Sprzedający musi uzyskać od swojego banku zaświadczenie, w którym instytucja wpisuje aktualny stan zadłużenia kredytobiorcy oraz decyzję o usunięciu wpisu o hipotece z księgi wieczystej zaraz po spłaceniu pozostałej kwoty kredytu. W drugim etapie bank kupującego nakłada hipotekę na przedmiot transakcji i mieszkanie staje się zabezpieczeniem nowego kredytu.