Jakie zastosowanie ma beton zwykły?

Wyroby betonowe, dzięki doskonałej trwałości oraz wytrzymałości na różne warunki otoczenia, należą do powszechnie używanych artykułów budowlanych oraz pozwolą na dowolne kształtowanie robionych z nich składników. Do często wykorzystywanych należą betony zwykłe, jakie w zestawieniu ze stalą zbrojeniową tworzą solidne formy nośne w postaci fundamentów, sufitów lub schodów. Natomiast dzięki zmianom składu mieszanek asfaltowych uzyskuje się także produkty o wyjątkowych cechach, jakie mogą spełniać role ozdobne, ciepłochronne lub odwadniające.

Czym jest beton?

Beton jest produktem powstałym przez zmieszanie cementu (spoiwa) z wodą i kruszywem (wypełniaczem), natomiast też możliwymi dodatkami. Woda pozwoli na osiągnięcie korzystnej konsystencji produktu, natomiast wypełniacze nadają mu właściwe cechy. Kruszywem jest zazwyczaj piasek czy żwir, jakiego wielkości ziaren dobierane są we współzależności od pożądanych właściwości betonu Receptura robocza jednego metra sześciennego produktu powszechnie określana jest na bazie norm składu betonu.

Z czego składa się beton?

Beton składa się ze spoiwa hydraulicznego (cementu), kruszywa (piasku czy żwiru), wody oraz domieszek syntetycznych. Cement po połączeniu z wodą tworzy zaczyn, jaki twardnieje oraz powoduje tworzenie kompozycje. Każdy z elementów betonu spełnia pewną rolę. Woda zapewnia tworzenie cementu oraz nadaje kompozycji dobrą gęstość. Piasek czy żwir to produkty uzupełniające. Średnica ziaren piasku czy żwiru (frakcja) jest wybierana we współzależności od oczekiwanych właściwości betonu.

Do czego wykorzystujemy beton zwykły?

Beton zwykły jest obecny na każdej budowie. Wykorzystywany jest do budowy fundamentów w budownictwie jednorodzinnym, stawiania ścian piwnicznych lub konstrukcji sufitów. Powszechnie wykorzystywana klasa odporności betonu na ściskanie to B20 (C16/20), jednak wykorzystanie znajdują także mniejsze oraz większe klasy. Np. beton w grupie B10 (C8/10) wykorzystywany jest na elementy domu, gdzie duże odporności nie są potrzebne (np. betonowe grunty pod posadzki na terenie, powłoka podkładowa pod ławy fundamentowe itp.)

Beton konstrukcyjny B30 – wykorzystanie

Przede wszystkim należy zaznaczyć, że beton klasy B30 to artykuł o niezwykle dużej odporności, o czym należałoby pamiętać, to iż większa ilość zawartego cementu w kompozycji zwiększa zamówienie na ilość wody, jaka jest niezbędna w procesie zastygania betonu. Wykorzystując beton B30 należy wykorzystywać specjalistycznych opryskiwaczy, jakie zagwarantują stały dopływ wody, natomiast tymże samym zachowanie dobrej wilgoci betonu na stopie.