Jak sprawdzić, czy działka jest budowlana?

Po ostatniej zmianie przepisów kupno działki budowlanej nie jest prostą sprawą. Teraz na działkach o wysokiej klasie ziemi mogą budować się wyłącznie osoby posiadające status rolnika.

Działki rolne a działki budowlane

Różnica między działkami rolnymi, a działkami budowlanymi jest taka, że te pierwsze są znacznie tańsze. Rolnik na swojej działce może zbudować siedlisko, które może przekształcić w prostą zabudowę. Status rolnika ma osoba, która przez minimum pięć lat prowadziła i pracowała na gospodarstwie rolnym lub która z wykształcenia jest rolnikiem lub dysponuje gruntem rolnym własnym, wieczystym lub dzierżawionym.

Każda osoba fizyczna może kupić działkę siedliskową, jednak musi zostać odrolniona. Odralnianie działki jest żmudnym i kosztownym procesem. Dlatego przed zakupem działki konieczne jest poznanie jej statusu.

Jak poznać status działki, którą chcemy nabyć

Pierwszym, choć wysokobudżetowym sposobem jest zakup działki przeznaczonej na zabudowę mieszkaniową: mamy wtedy gwarancję, że jest to działka budowlana.

Kolejmym sposobem jest sprawdzenie statusu działki w planie zagospodarowania przestrzennego w urzędzie gminy. Plan zostaje uchwalony przez radę na podstawie planu uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w całej gminie.

W planie zagospodarowania przestrzennego najważniejsza jest mapa rysunkowa w skali od 1:1000 gdzie znajdziemy wszystkie niezbędne informacje na temat interesującej nas działki: o przeznaczeniu danego terenu, przebiegających granicach, funkcjach i zasadach zagospodarowania.

Działki przeznaczone na zabudowę mieszkaniową posiadają oznaczenie MN (domy jednorodzinne i mieszkania), MNE (zabudowa jednorodzinna ekstensywna), MU (dom z możliwością działalności usługowej).

Wniosek o wydanie warunków zabudowy

Gdy gmina nie ma uchwalonego planu przestrzennego, należy postarać się o wniosek o wydanie warunków zabudowy (w urzędzie gminy), a decyzję otrzymuje zainteresowany oraz właściciele sąsiednich działek.

Źródło: http://www.ogrodowydom.pl/wady-i-zalety-dzialki-pod-lasem