Jak przyspieszyć budowę domu?

Realizacja procesu budowlanego powinna przebiegać zgodnie z ustalonym uprzednio harmonogramem. Inwestorom zależy na tym, by prace były wykonywane szybko, ale jednocześnie solidnie, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz obowiązującymi normami. Szybsze ukończenie inwestycji jest istotne z punktu widzenia oszczędności, ponieważ pozwala na redukcję kosztów etapu wykonawczego. Jak zatem przyspieszyć realizację?

Szybsze murowanie ścian

Rozwój technologiczny współczesnego świata jest widoczny także na budowach oraz na rynku materiałów budowlanych. Nowoczesne materiały murowe, pomagają skrócić do minimum czas potrzebny do wznoszenia przegród zewnętrznych i wewnętrznych. Jest to możliwe np. dzięki wykorzystaniu dostępnych na rynku elementów z betonu komórkowego. Wymiary elementów są jednym z kluczowych czynników mających wpływ na możliwość przyspieszenia budowy. Standardowe bloczki z betonu komórkowego posiadają wymiary większe od innych materiałów murowych, a istnieją również elementy z betonu komórkowego o powiększonych wymiarach. Przykładem takich elementów są H+H Panele TEMPO przeznaczone do wznoszenia ścian działowych, mają powiększone gabaryty (500 x 600 mm), dzięki czemu pozwalają na osiąganie bardzo szybkiego postępu prac.

Dlaczego z bloczków z betonu komórkowego muruje się szybciej?

Beton komórkowy pozwala na szybkie wznoszenie konstrukcji murowych m.in. dzięki niskiej masie własnej pojedynczych elementów. To właśnie dzięki niej, możliwa jest produkcja bloczków o większych wymiarach, których waga nie jest na tyle obciążająca, by wymagała wykorzystania dodatkowego sprzętu np. dźwigu.

Za usprawnienie prac murarskich odpowiadają także inne charakterystyki materiałowe i geometryczne bloczków z betonu komórkowego. Wśród nich wymienić należy wysoką dokładność wymiarową oraz profilowaną powierzchnię czołową. Dokładność wymiarowa zdecydowane usprawnia prowadzenie prac oraz umożliwia murowanie na spoinę cienkowarstwową (ułatwiającą poziomowanie elementów w warstwie). Natomiast profilowana na pióro i wpust powierzchnia czołowa daje możliwość łączenia elementów w warstwie bez konieczności wypełniania spoin pionowych (jeśli projekt nie stanowi inaczej). Obie te cechy betonu komórkowego w dużym stopniu wpływają na przyspieszenie postępu prac na placu budowy.

Szybsze murowanie konstrukcji ściennych z otworami okiennymi i drzwiowymi

Dla każdej konstrukcji murowej najszybsze prowadzenie prac występuje dla fragmentów budynku, które tworzą przegrody pełne tj. pozbawione otworów. Jeśli jednak pojawi się konieczność wykonania otworów okiennych i drzwiowych, tempo realizacji zadania będzie zmniejszone. Realizując inwestycje z wykorzystaniem betonu komórkowego, również dla ścian z otworami, można znaleźć systemowe rozwiązania usprawniające prace. Takim rozwiązaniem jest uzupełnienie konstrukcji ściennych prefabrykowanymi nadprożami wykonanymi również z betonu komórkowego. Jednorodność materiału tworzącego ściany oraz nadproża pozwala na zachowanie właściwej termoizolacji i zabezpiecza przed ryzykiem wystąpienia mostków termicznych.

Z punktu widzenia szybkości prowadzonych na budowie prac ważne jest, również że używając systemowych nadproży z betonu komórkowego, nie występuje potrzeba wykonywania szalunku i betonowania. Wystarczy odpowiednio osadzić nadproża w konstrukcji muru, by móc kontynuować roboty murarskie, bez konieczności planowania przerw technologicznych.