Immunodiagnostyka w niedoborach odporności

Każdy z nas codziennie styka się z wirusami i bakteriami. Kontakt z nimi może powodować infekcję oraz rozwój choroby. Aby nie doszło do tego, niezwykle ważna jest dobra odporność organizmu.

Przyczyny niedoborów odporności

Niestety, wiele osób zmaga się z niedoborami odporności, które mogą mieć różne przyczyny. W ich odkryciu pomaga nam immunodiagnostyka, czyli dziedzina medycyny zajmująca się badaniami układu odpornościowego.

Niedobory odporności mogą mieć wiele przyczyn. Warto na samym wstępie zaznaczyć, że określa się je mianem pierwotnych (występujących od urodzenia) oraz wtórnych (nabytych, wynikających ze stanu zdrowia pacjenta).

Pierwotne przyczyny niedoborów odporności to około 150 chorób, które mogą je powodować. Mimo to, pierwotny niedobór dotyka jedynie ok. 5 procent wszystkich pacjentów, którzy zmagają się z częstymi infekcjami. W przypadku wtórnych niedoborów odporności wymienić możemy wiele czynników, które je powodują. Wśród nich są między innymi: zaburzenia neurologiczne wieku podeszłego, niewydolność nerek, zabiegi operacyjne, stres, choroby nowotworowe, czy też zakażenia powodujące upośledzenie działania układu odpornościowego.

Dlatego też immunodiagnostyka obejmuje setki badań i testów, które powinny być wykonywane po dokładnym wywiadzie, badaniu pacjenta oraz wykonaniu podstawowych badań laboratoryjnych. Wówczas możliwe jest dopasowanie prawdopodobnych przyczyn występowania zaburzeń, a co za tym idzie, szybsze ich potwierdzenie lub wykluczenie.

Immunodiagnostyka – jakie badania zlecane są pacjentom?

Mnogość przyczyn niedoborów odporności sprawia, że chcąc skutecznie z nimi walczyć, musimy niejednokrotnie wykonać wiele badań z zakresu immunodiagnostyki. W przypadku pierwotnych niedoborów odporności, zaczyna się zazwyczaj od wykonania morfologii krwi z rozmazem mikroskopowym. Kolejnym z nowoczesnych badań, wykonywanych w tym przypadku, jest cytometria przepływowa. To badanie umożliwia ocenę ilościową i jakościową ekspresji określonych antygenów powierzchniowych

Jakie narzędzia oferuje nam immunodiagnostyka w przypadku wtórnych niedoborów odporności? Jednym z najczęściej wykonywanych badań są: morfologia krwi obwodowej, stężenia immunoglobulin i składowych C3/C4 oraz test na obecność wirusa HIV. O tym, jakie badania należy wykonać, decyduje ocena objawów klinicznych i chorób, z jakimi zmaga się pacjent. Pozwala to na określenie najbardziej prawdopodobnej przyczyny niedoboru odporności, a tym samym wykonanie badań w tym kierunku.

Morfologia krwi obwodowej to doskonale znane nam wszystkim badanie, które powinniśmy wykonywać również profilaktycznie przynajmniej raz w roku. Pozwala na ocenę ogólnej kondycji organizmu oraz ewentualnych nieprawidłowości w ilości poszczególnych krwinek.

Badanie immunoglobulin, czyli przeciwciał będących częścią układu odpornościowego, pozwala za to zdiagnozować niedobory odporności, sprawdzić czy dana osoba przechodzi infekcje lub jest na nią odporna. Badanie to stosuje się również w przypadku alergii oraz przy podejrzeniach zakażenia bakteriami, wirusami lub obecności pasożytów.