Czym jest inklinometr? Jakie ma znaczenie dla budownictwa?

Inklinometr to urządzenie pomiarowe powszechnie wykorzystywane w różnych gałęziach budownictwa, tak drogowego, jak i przemysłowego oraz w geologii inżynierskiej. Prawdę powiedziawszy, ciężko wyobrazić sobie bez niego prace związane z tą branżą. Jest on jednym z najstarszych, a równocześnie najwszechstronniejszych przyrządów stosowanych do monitorowania geomechaniki. Nie będzie przesadą stwierdzenie, że to przyrząd wręcz niezastąpiony. Czym dokładnie jest inklinometr, do czego służy i na czym polegają pomiary inklinometryczne?

Inklinometr – co to takiego?

Inklinometr, zwany inaczej też m.in. czujnikiem nachylenia, klinometrem czy miernikiem pochylenia, jest urządzeniem służącym do pomiaru odchyleń obiektów od pionu. Działanie inklinometru oparte jest o siłę grawitacji występującej na Ziemi. Przy jego pomocy mierzy się zatem kąty nachylenia, pochylenia, wysokości, a także obniżenia danego obiektu względem siły grawitacji. Chociaż, jak już zostało wcześniej nadmienione, inklinometr to jedno z najstarszych narzędzi wykorzystywanych w budownictwie, nowoczesne inklinometry znacznie różnią się od tych stosowanych przed laty i są nieporównywalnie bardziej precyzyjne.

Monitoring inklinometryczny

Monitoring inklinometryczny, który przeprowadza się przy pomocy inklinometru, to szereg czynności związanych z pomiarem przemieszczeń pionowych oraz poziomych gruntów. Metoda ta opiera się na mierzeniu przemieszczeń terenu zarówno na samej powierzchni gruntu, jak i wgłębnie. Dzięki zastosowaniu nowoczesnego inklinometru możliwa jest dokładna kontrola wychyleń kątowych do pionu. Na podstawie wyników tychże pomiarów określa się poziome przemieszczenie kolumny inklinometrycznej w gruncie albo w konstrukcji ściany szczelinowej.

Inklinometr – gdzie znajduje swoje zastosowanie?

Jeśli chodzi o zastosowanie inklinometru, urządzenie to wykorzystywane jest w budownictwie drogowym oraz przemysłowym. W budownictwie mieszkaniowym za pomocą inklinometru kontroluje się m.in. profile osiadania fundamentów. Inklinometr stosuje się na przykład przy prowadzeniu prac budowlanych na trudnym i wyjątkowo niestabilnym terenie. Jest niezastąpiony również przy takich pracach, podczas których wykonuje się głębokie wykopy. To nie wszystko, inklinometr znajduje zastosowanie też przy badaniach geotechnicznych np. na osuwiskach lub nasypach, które określane są jako tereny zagrażające.

Pomiary inklinometryczne – dlaczego są ważne?

Stosowane w budownictwie, a także w geologii inżynierskiej pomiary inklinometryczne są ważne z wielu względów. Przede wszystkim uznaje się je za niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa podczas prac budowlanych. Dzięki pomiarom inklinometrycznym przeprowadzać można skuteczne prewencyjne badania przemieszczeń terenu tak w gruncie, jak i na powierzchni. Po dokonaniu pomiarów inklinometrycznych można ocenić bezpieczeństwo danego terenu i wykryć potencjalne zagrożenia związane z jego odkształcaniem się. Więcej o pomiarach inklinometrycznych można przeczytać tutaj: https://www.metris.com.pl/p/75,pomiary_inklinometryczne