Akcesoria Lock out – gdzie znajdą swoje zastosowanie?

Blokady lock-out to systemy wykorzystywane w wielu firmach podczas przeprowadzania prac remontowych i serwisowych. Ich wykorzystanie jest bardzo ważne ze względu na konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa dla pracowników. Czym są blokady lock-out? Jak wykorzystać je w swojej firmie? Czy wybór konkretnego systemu kluczy ma znaczenie? Przeczytaj poniższy artykuł i dowiedz się więcej!

Czym są blokady lock-out?

Kłódki lock-out służą do ochrony pracowników przed niebezpiecznymi sytuacjami. Urządzenia te mogą zapobiegać obrażeniom, zapewniając, że pracownik nie jest zagrożony porażeniem prądem, gdy pracuje przy maszynie lub w obszarze, w którym ryzyko obrażeń jest wysokie. Blokady są ważne dla bezpieczeństwa pracowników w warunkach przemysłowych. Są rodzajem urządzenia zabezpieczającego, które służy do zapobiegania urazom lub śmierci w warunkach przemysłowych. Najczęściej stosuje się je w maszynach, które mogą spowodować poważne obrażenia.

Jak działają kłódki lock-out? Ich głównym celem jest zablokowanie dopływu energii elektrycznej do zasilania maszyny bądź urządzenia, tak aby pracownik mógł w bezpieczny sposób wykonać prace remontowe. Kłódki blokujące są popularnym zabezpieczeniem stosowanym w wielu branżach do ochrony pracowników podczas pracy. Maszyna lub urządzenie jest blokowane przez usunięcie źródła zasilania, co uniemożliwia jego uruchomienie. Kłódkę blokującą można odblokować po zakończeniu pracy. W ten sposób maszyna lub urządzenie może być ponownie użyte po ich odblokowaniu.

Czym jej system kluczy master i grand master kłódek lock-out?

Systemy kluczy master i grand master to rodzaj systemu bezpieczeństwa, który polega na stworzeniu odpowiedniej konfiguracji kluczy i kłódek, które otwierają. Systemy te występują w różnorodnych wariantach. Najbardziej podstawowym rozwiązaniem jest konfiguracja, w której każdą kłódkę otwiera inny klucz. Natomiast nie jest to najlepsze rozwiązanie, ponieważ w przypadku zgubienia klucza nie będzie można otworzyć danej kłódki. Przeciwieństwem tego rozwiązania jest system, w którym wszystkie klucze i kłódki są jednakowe, co oznacza, że dowolnym kluczem można otworzyć dowolną kłódkę.

W systemie klucza master każda kłódka posiada swój własny unikalny klucz. Natomiast każdą z nich można otworzyć kluczem master. Kłódki wykorzystujące system klucza grand master dzieli się na grupy, w których każda kłódka ma swój unikalny klucz, ale można ją otworzyć również kluczem master. Dodatkowo każdą kłódkę można otworzyć za pomocą klucza grand master. Rozwiązania takie są stosowane w szczególności w przedsiębiorstwach, gdzie szczególną uwagę przykłada się do bezpieczeństwa pracy. Jest to dodatkowe zabezpieczenie na wypadek zgubienia klucza, przy czym każda kłódka ma swoje indywidualne zabezpieczenie.

Na co zwrócić uwagę podczas wyboru kłódki lock-out?

Na rynku istnieje wiele rodzajów kłódek. Natomiast kłódki lock-out powinny wyróżniać się kilkoma ważnymi cechami. Kłódki lock-out służą do blokowania obszaru, który może wywołać niebezpieczeństwo. Stosowane są głównie w środowiskach przemysłowych, gdzie ryzyko porażenia prądem jest wysokie. Z tego względu decydując się na takie zabezpieczenie, nie należy kupować pierwszej lepszej kłódki.

Przy wyborze kłódki lock-out należy zwrócić uwagę na: materiał, rozmiar i kształt oraz liczbę kluczy, które umożliwiają jej odblokowanie. Jedną z najważniejszych rzeczy jest materiał. Korpus powinien być nieprzewodzący i wykonany z materiału, który nie przewodzi elektryczności, takiego jak nylon lub plastik. Jest to szczególnie ważne, jeśli pracujesz w środowisku, w którym znajduje się dużo sprzętu elektrycznego, a kłódka ma być użyta w obszarze zagrożenia porażenia prądem elektrycznym. Kompaktowy rozmiar to kolejna rzecz, którą należy wziąć pod uwagę przy wyborze kłódki. Z reguły takie zabezpieczenia stosowane są w miejscach ciasnych i z ograniczonym dostępem. Warto również pamiętać, aby kłódka była wyposażona w system kluczy master lub grand master, który umożliwia otwarcie kłódki wieloma kluczami.

Jak wprowadzić system lock-out w firmie?

System blokady to system, który ogranicza dostęp do pewnych obszarów lub maszyn w firmie. Przed zastosowaniem systemu lock-out ważne jest stworzenie zasad i procedur. Pomogą one poinformować pracowników o ich obowiązkach, a także o tym, po co jest on stosowany. Jest to bardzo ważne w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa. Zasady i procedury mogą zostać sporządzone w wersji listy kontrolnej, która będzie zawierać informacje o tym, jak krok po kroku wprowadzić takie zabezpieczenie.

Przed zastosowaniem systemu lock-out np. dla danej maszyny należy zlokalizować wszystkie punkty poboru zasilania i odpowiednio je zabezpieczyć. Urządzenia i maszyny powinny być zabezpieczone przy użyciu przeznaczonych do tego celu narzędzi. Zabezpieczenie powinno być odpowiednio oznakowane. Można to zrobić, stosując etykiety, czy naklejki zawierające informacje o potencjalnym niebezpieczeństwie. Dodatkowo pracownicy powinni być poinformowani, że tak system został wprowadzony oraz na jaki czas. Gdy prace zostaną wykonane wyłącznie osoba, która jest do tego uprawniona, może zdjąć akcesoria lock-out. Wówczas można poinformować pozostałych pracowników o zakończeniu prac.

Systemy lock-out to bardzo ważne narzędzia, które pozwalają na wykonanie prac serwisowych i remontowych w bezpiecznych warunkach. Z tego względu tak ważne jest ich odpowiednie użycie oraz świadomość otoczenia o ich wykorzystywaniu, aby uniknąć wypadków.