Adaptacja gotowego projektu domu

Aby projekt domu mógł być załączony do wniosku o pozwolenie na budowę lub do zgłoszenia budowy, musi on uwzględniać warunki działki, na której ma stanąć nowy budynek. Gotowe projekty domów oferowane przez pracownie architektoniczne i biura projektowe przygotowane są dla średnich wartości parametrów podłoża i klimatu, nie one także specyfiki lokalizacji w postaci dostępu do mediów, dojazdu itp. Dlatego konieczne jest wykonanie adaptacji projektu, najlepiej przez lokalnego architekta.

Adaptację projektu wykona lokalny architekt

Aby dokumentacja, którą złożysz w urzędzie jako inwestor, była właściwie przygotowana i nie spowodowała opóźnień w pozyskaniu pozwolenia na budowę i rozpoczęciu prac, najlepiej zlecić adaptację lokalnemu architektowi. Będzie on dobrze poinformowany nie tylko o ogólnych warunkach budowy domów na danym terenie, ale też może mieć dobre relacje z osobami, które będą rozpatrywały twój wniosek i znać ich wymagania. Taka osoba powinna legitymować się ważnymi uprawnieniami budowlanymi i aktualnym  zaświadczeniem o członkostwie w Izbie Architektów lub Inżynierów Budownictwa. Sprawdzenie uprawnień osoby dokonującej adaptacji jest jednym z kroków w trakcie oceny projektu przez urzędnika weryfikującego i zatwierdzającego dokumentację.

Cel i zakres adaptacji projektu

Celem adaptacji projektu jest przystosowanie go do warunków miejsca, na którym ma być budowany dom. W ramach tego procesu sprawdza się, czy konstrukcja budynku jest właściwa dla danego podłoża i klimatu i czy spełnia normy obciążeniowe po uwzględnieniu miejscowych parametrów gruntu. Dostosowuje w razie potrzeby izolację zaproponowaną w projekcie i weryfikuje instalacje budowlane. Architekt adaptujący przygotowuje też plan zagospodarowania całej działki, uwzględniający ukształtowanie terenu, dojazd i położenie przyłączy, jeśli istnieją lub tych, które będą wykonywane, odwzorowuje w nim wszystkie zastane obiekty budowlane. Bierze także pod uwagę zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub warunków zabudowy i jeśli te dokumenty tego wymagają, wprowadza konieczne zmiany w projekcie. Bardzo często dba także o poprawność i kompletność całej dokumentacji.

Dodatkowe modyfikacje

Obowiązkowa adaptacja projektu to dogodny moment na wprowadzenie zmian, które mają spowodować, że dom będzie lepiej przystosowany do potrzeb przyszłych mieszkańców. Jeśli masz zamiar przesunąć którąś ze ścian wewnętrznych, zaadaptować strych lub zmienić wielkość lub położenie okien, to warto to najpierw omówić z architektem, bo nie każda zmiana, która wydaje się potrzebna, będzie korzystna, a niektóre mogą generować niespodziewane koszty.

Jeśli zmiany, które zaproponujesz, naruszą konstrukcję budynku, może się okazać, że sama adaptacja będzie kosztowała drożej nić projekt i niż się spodziewasz. Do tego rodzaju istotnych zmian należą dodanie lub likwidacja piętra, poddasza lub piwnicy, zwiększenie lub zmniejszenie powierzchni zabudowy. Wymagają one zgody autora projektu i często taką zgodę otrzymujesz bezpłatnie przy zakupie, ale należy się upewnić, czy ją masz. Duże zmiany w projekcie nie powinny być wprowadzane z założenia, bo są kosztowne i czasochłonne. Oferta biur projektowych jest tak bogata, że nietrudno jest znaleźć projekt niemal idealny, który architekt adaptujący tylko przeliczy na nowo, używając właściwych lokalnych parametrów. Można w ostatniej chwili coś poprawić, ale nie powinny to być duże zmiany konstrukcyjne.